vector
icon
icon

Certificări

Organizația Internațională pentru Standardizare stabilește norme și acordă certificări de conformitate în baza unor criterii stricte de evaluare a calității pentru activități profesionale și rezultate.

MIRAS a obținut certificări ISO și certificate de conformitate pentru mai multe arii de activitate, oferind garanții pentru calitatea produselor și serviciilor oferite.

Politica companiei se bazează pe satisfacerea cererilor clienților, promovarea calității şi protecția mediului înconjurător, în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale. MIRAS INTERNATIONAL are la dispoziție infrastructura necesară şi personal calificat pentru executarea lucrărilor contractate: aprovizionare, depozitare, servicii, desfacere, transport.

Certificare

ISO 9001

Prin implementarea Sistemului de Management de calitate, Miras se angajează să furnizeze produse și servicii de calitate. MIRAS INTERNATIONAL își îmbunătățește semnificativ calitatea produselor și eficiența organizațională, prin minimizarea erorilor în producție, creșterea productivității și minimizarea deșeurilor.

Certificare

ISO 14001

Prin implementarea și menținerea sistemului de management al mediului, Miras își demonstrează angajamentul față de îmbunătățirea continuă și reducerea impactului asupra mediului, ca o companie responsabilă față de mediu.

Politica în domeniul calității-mediului, stabilită şi implementată de către direcția MIRAS INTERNATIONAL SRL:

  • este adecvată scopului şi contextului organizației, incluzând impactul produselor / serviciilor asupra mediului şi susține direcția strategică de dezvoltare a organizației
  • constituie cadrul în care se stabilesc obiectivele referitoare la calitate-mediu
  • include un angajament pentru satisfacerea cerințelor aplicabile, inclusiv protecția mediului
  • include un angajament de a îndeplini obligațiile de conformare
  • include un angajament pentru îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu

Politica MIRAS INTERNATIONAL în domeniul calității şi protecției-mediului este:

  • menținută ca informație documentată
  • comunicată, înțeleasă şi aplicată în cadrul organizației
  • disponibilă părților interesate

Certificare

EN 1090 nr. 2028 – CPR – 886

Atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrisă în standardul EN 1090-1:2009 + A1:2011 sub sistemul 2+ sunt aplicate şi controlul producției evaluat în fabrică este în conformitate cu cerințele aplicabile. Acest certificat se aplică produselor pentru construcții: Elemente structurale din oțel, Clasa de execuție EXC4 conform EN 1090-2.

Certificare

ISO 3834-2 2021 nr 3834-795/17/S

Fabricarea Structurii Metalice – confirmă capacitatea de a produce structuri de înaltă calitate care respectă standardele europene și că dispune de personal calificat și echipamente adecvate pentru rezultate performante.

Certificările noastre reflectă angajamentul MIRAS INTERNATIONAL față de clienți și garantează că produsele realizate respectă cele mai înalte standarde de calitate.