vector
icon
icon

Examinări
nedistructive

Examinări nedistructive = asigurarea calității produselor.

Serviciul de examinări nedistructive din cadru Miras International are rolul de a asigura calitatea produselor prin identificarea potențialelor defecte, fără a afecta integritatea fizică a materialului.

Acest serviciu este extrem de important în procesul de producție al produselor din oțel, deoarece ajută la depistarea problemelor de calitate în faze incipiente, evitând situațiile în care defectele pot aparea în procesul de producție sau în timpul exploatării.

În timpul procesului de examinare, personalul certificat folosește tehnici precum examinarea cu ultrasunete (pentru defecte interne / determinări de grosime) și/sau examinarea cu lichide penetrante pentru depistarea eventualelor defecte de suprafață.

Se folosesc echipamente de examinare nedistructivă cu ultrasunete moderne, produse de OLYMPUS SUA.

Personalul este certificat Nivel 2 conform SREN ISO 9712, capabil să emită certificate de examinare US/ LP în conformitate cu EN în vigoare.

Clasele US pentru care emitem certificate în cazul tablelor:

  • E0S0 – E4S3, conform EN 10160

Clasele US pentru care emitem certificate în cazul oțelurilor rotunde și pătrate:

  • US 1-4, conform EN 10308

Clasele US pentru care emitem certificate în cazul oțelurilor rotunde și pătrate forjate:

  • US 1-4, conform EN 10228-3